Sinds 1919

Dhr. W(ietse) v.d. Werff, grootvader van de huidige directeur Wietse van der Werff, werd op 17 November 1924 Ford dealer, het jaar waarin de Ford Motor Company of Holland werd opgericht. Hij was in 1919 begonnen als rijwiel-en motorenhandelaar. In 1929 werd een nieuw bedrijfspand gebouwd aan de Harlingerstraat 1 te Bolsward, daarmee gelijk een van de grootste garagebedrijven van Friesland. De hydraulische brug, welke buiten naast de werkplaats werd geplaatst was een noviteit in techniek, die zijn weerga in het Noorden niet kende.

Heden

Dat de bedrijfsvoering in de huidige tijd ingesteld moet zijn op snelle veranderingen en aanpassingen aan nieuwe eisen, zal niemand verbazen. En, hoewel de locatie nog hetzelfde is, heeft ook W. v.d. Werff zich aangepast aan de moderne tijd. In de tachtiger jaren zijn veel garagebedrijven verhuisd uit het centrum naar de industrieterreinen. Het gevolg was grootschalige bedrijven. De keuze om dit niet te doen en de bereikbaarheid optimaal te houden door in het centrum te blijven was aan de Harlingerstraat gelukkig te realiseren. Dat daarmee ook gekozen werd voor een kleinschalig bedrijf heeft alleen maar positief gewerkt. Een klein personeelsbestand, 5 personen inclusief de directeur, betekent goede communicatie, grote flexibiliteit en persoonlijk contact met alle klanten. Daarnaast wordt constant gewerkt aan het aanpassen van werkplaats, magazijn en verkoop, teneinde de efficiëntie hiervan voortdurend te verbeteren.